Att döma i domstol

Att döma i domstol är på många sätt ett hedersuppdrag. Det ställer krav på omdöme, självständighet och att du är en förtroendeingivande person.

Som nämndeman sträcker sig ditt uppdrag betydligt längre än att endast bidra till allmänhetens insyn i domstolarnas verksamhet. Som nämndeman dömer du i mål av olika slag och din röst är lika mycket värd som juristdomarens -  förutom i vissa mål där juristdomaren ha en utslagsröst om två uppfattningar har fått lika många röster.

Hur är det att döma i en domstol? Varför väljer man att bli nämndeman? Här kan du läsa intervjuer med några personer som ger sin syn på nämndemannauppdraget.

”Man ger något tillbaka till samhället som inte kan räknas i kronor och ören.”
Möt nämndemannen Anna-Carina Hallström.
Bild på Jens
"Man måste ha ett öppet sinne och inte förutfattade meninngar."
Möt nämndemannen Jens Lindell.
Bild på Eric
”Det är viktigt med en blandad sammansättning i rätten, så att rätten speglar samhället."
Möt juristdomaren Eric Leijonram.
Tillbaka till toppen