Att döma i domstol

Att döma i domstol är på många sätt ett hedersuppdrag. Det ställer krav på omdöme, självständighet och att du är en förtroendeingivande person.

Filmen är 3.58 min. Se filmen med text

Som nämndeman sträcker sig ditt uppdrag betydligt längre än att endast bidra till allmänhetens insyn i domstolarnas verksamhet. Som nämndeman dömer du i mål av olika slag och din röst är lika mycket värd som juristdomarens -  förutom i vissa mål där juristdomaren har en utslagsröst om två uppfattningar har fått lika många röster.

Vad gör en nämndeman? Här kan du se filmen om ur det går till på domstol. Du kan också läsa intervjuer med nämndemän och domare som ger sin syn på uppdraget.

Johanna Gustafsson
”Det är bra om nämndemännen har olika livserfarenheter, så att rätten får en blandad sammansättning.”
Möt nämndemannen Johanna Gustafsson.
Anna-Carina Hallström
”Man ger något tillbaka till samhället som inte kan räknas i kronor och ören."
Möt nämndemannen Anna-Carina Hallström.
Mattias Eldros
"Har du tiden, så är uppdraget som nämndeman fantastiskt och viktigt och ger inblick i samhället på ett unikt sätt."
Möt nämndemannen Mattias Eldros.
Nena Stamenkovic
"Det är en ansvarsfull uppgift där jag gör en god insats för samhället"
Möt nämndemannen Nena Stamenkovic.
Sonja Lindberg
"Att vara nämndeman är ansvarsfullt, spännande och kompetensutvecklande."  
Möt nämndemannen Sonja Lindberg.
Jens Lindell
"Man måste ha ett öppet sinne och inte förutfattade meningar."
Möt nämndemannen Jens Lindell.
Daniel Holmberg
”En nämndeman ska vara mänsklig och kunna identifiera sig med dem som du möter i rätten."
Möt nämndeman Niklas Lindberg.
Daniel Holmberg
”Den individuella lämpligheten är mycket viktig - att man kan lyssna, analysera, formulera kloka synpunkter och vara prestigelös."
Möt juristdomaren Daniel Holmberg.
Tillbaka till toppen