Nämndeman i förvaltningsrätt, Jens

Jens Lindell är nämndeman i förvaltningsrätten. Han har även varit nämndeman i tingsrätt och kammarrätt. Han är intresserad av sociala frågor och hur samhället fungerar. Enligt Jens bör en nämndeman i förvaltningsrätt vara engagerad, ha ett öppet sinne, kunna lyssna och ta till sig mycket information.

Varför ville du bli nämndeman?

– Jag har alltid haft ett socialt intresse och jag gillar rättvisa. Jag vill ha en helhetsbild av sociala problem i samhället och sätta mig in i hur det rättsliga fungerar.

Stämde verkligheten med dina förväntningar?

- Ja, faktiskt. Det visade sig att uppdraget var varierande, att alla var engagerade och att "sanningar" inte är så enkla!

Fick du någon introduktion eller utbildning på domstolen när du började?

- Ja, vi fick en kort introduktion som framför allt omfattade nya regler. Jag anser att det vore bra om alla som funderar på att bli nämndeman läser på om hur rättsväsendet fungerar.

Vad är det bästa med att vara nämndeman?

- Att få kunskap om hur samhället fungerar, och inte fungerar. Att se hur komplext samhället är.

När är det svårt att vara nämndeman?

- Vi måste döma efter de lagar och regler som finns, även om det kan innebära att människor kommer i kläm. Det kan kännas svårt och lite orättvist.

Hur går det att kombinera ditt yrke med att vara nämndeman?

- Det går jättebra. Jag har en förstående arbetsgivare.

Hur ofta tjänstgör du i domstolen?

- Det brukar bli en till två gånger per månad.

Behöver du förbereda dig innan målet ska avgöras?

- Ja, som nämndeman i förvaltningsrätt behöver jag det. Jag får material hemskickat som jag ska sätta mig in i innan sammanträdet. Förberedelsetiden varierar beroende på hur stort målet är. Jag är van att läsa stora mängder information och det tar mig i snitt en timme att förbereda mig.

Vilka egenskaper tycker du en nämndeman bör ha?

- Jag tycker att en nämndeman ska vara engagerad och intresserad. Som nämndeman måste man kunna backa från sina grundåsikter och erkänna att man kan ha fel. Man måste ha ett öppet sinne och inte förutfattade meningar. Varje ärende och varje människa är unik – då måste man kunna bortse från generella åsikter och sätta sig in i just detta ärende, just denna människas situation. Det är också viktigt att kunna lyssna och att kunna ta till sig mycket information.

Tycker du att det spelar någon roll vilken ålder eller bakgrund nämndemännen har?

- Ja, det gör det! Det ska vara en bredd på nämndemännen, så att de kan komplettera varandra. De ska ha olika livserfarenheter och spegla samhället i stort.

Vad vill du säga till den som överväger att bli nämndeman?

- Ta reda på så mycket du kan om vad uppdraget innebär och vad man gör i domstolen. Är du fortfarande intresserad – tveka inte! Om du är engagerad får du ett roligt uppdrag.

Tillbaka till toppen