Nämndeman i förvaltningsrätt, Mattias

Mattias Eldros upplever att han har en väldigt viktigt uppgift, där han gör skillnad och påverkar människors liv på ett konkret sätt när han utför sitt uppdrag. - Det är en bra känsla, säger han.

Förvaltningsrätterna avgör mål mellan myndigheter och enskilda personer, till exempel skattemål, socialförsäkringsmål, mål som gäller ekonomiskt bistånd och migrationsmål. I förvaltningsrätten avgörs också psykiatrimål där man bedömer behov av vård för enskilda personer. Det förekommer även mål där parter är myndigheter.

Varför har du valt att vara nämndeman?

-Jag valde att bli nämndeman därför att jag ville göra en insats för samhället. Jag upplever att jag har ett väldigt viktigt uppdrag, där jag gör skillnad och påverkar människors liv på ett konkret sätt när jag utför mitt uppdrag. Det är en bra känsla. Juridik har alltid intresserat för mig och när jag var yngre funderade jag till och med på att blir jurist, men jag valde en annan bana.

Vilka mål är du med och dömer i?

-Jag dömer till övervägande del i psykiatrimål, det vill säga mål som gäller psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Rätten, där vi nämndemän ingår, har i sådana fall att ta ställning till sjukhusets ansökan om vård för en person.  Det kan också handla om regelbunden omprövning av sådana beslut.

Förhandlingen och överläggningen sker på sjukhus istället för på domstol. Rätten träffar där den person som det gäller och dennes biträde, representant från sjukhuset och en medicinskt sakkunnig.

-Jag är också med och dömer i tvister mellan myndigheter. Totalt sett tjänstgör jag som nämndeman cirka 20 gånger per år. Utslaget på ett år är hälften av tiden halvdagar och andra hälften heldagar. 

Mattias, nämndeman

Mattias kombinerar sitt arbete i det egna företaget med att vara nämndeman.

Behöver du förbereda dig innan förhandlingar?

-Ja, i förvaltningsrätt, till skillnad från de allra flest fall i tingsrätt, behöver vi läsa in oss på målet innan förhandling. Jag får en krypterad fil med information som jag läser innan förhandlingen. I vissa mål är det mer omfattande och kan ta några timmar, medan lättare kan ta en kvart.

Hur går det att kombinera ditt yrke med att vara nämndeman?

-Oftast går det bra att kombinera mitt jobb som konsult i mitt egna företag med att vara nämndeman. Jag jobbar självständigt och jag får schema av domstolen 3-4 månader innan förhandling. Handlingar som jag ska läsa får jag cirka en vecka i förväg.

-Domstolens upptagningsområde är stort och när förhandlingen sker på sjukhus så behöver jag ibland resa. Ibland får jag räkna med en till en och halv timmes restid till och från förhandlingen.

Vilka egenskaper tycker du att en nämndeman bör ha?

-En nämndeman måste vara fördomsfri. Som nämndemän behöver du väga saker för och emot varandra innan du bestämmer dig. Du behöver också vara empatisk och klok. Men framförallt är det viktigt att du som nämndemän är trygg i dig själv. Annars blir uppdraget för jobbigt rent mentalt eftersom de man möter i rätten är personer som är i någon form av kris. Slutligen måste du som nämndeman ha en stark integritet där du ska våga stå för din åsikt.

Fick du någon introduktion eller utbildning på domstolen när du började?

-Vi fick en endagars kurs som var mest inriktad på det praktiska, och ganska lite juridik. Vi ska ju inte vara några juridiska experter utan vi ska ju läsa våra handlingar, lyssna och använda vårt sunda förnuft i vårt uppdrag.

Stämde verkligheten med dina förväntningar när du väl började tjänstgöra?

-Det som förvånade mig mest var att vi som nämndeman verkligen är domare där vi innan vi börjar vårt uppdrag får svära domareden. Men det är bra, för då tar alla uppdraget på allvar.

-I psykiatrimål, som jag har mest erfarenhet av, är det inte jobbigt att vara nämndeman, snarare tvärtom. Utgångspunkten för vården är att man ska få hjälp och det är många som faktiskt lyckats må mycket bättre. Jag blir stolt över att få vara med och bidra till att vi har bra psykiatriska kliniker som är rättssäkra.

Tycker du att det spelar någon roll vilken ålder eller bakgrund nämndemännen har?

-När rätten ska avgöra om någon är i behov av vård är nämndemännens ålder och bakgrund oerhört viktigt, att vi som är med och dömer har olika livserfarenhet och bredd. Om det inte blir en spegling av samhället mister hela nämndemannasystemet sin poäng. Har vi olika grupper i samhället ska de finnas med i rätten, då blir det balans.

Vad vill du säga till den som överväger att bli nämndeman?

-Har du tiden, så är uppdraget som nämndeman fantastiskt och viktigt och ger inblick i samhället på ett unikt sätt.

Tillbaka till toppen