Nämndeman i kammarrätt, Sonja

Sonja Lindberg, nämndeman vid Kammarrätten i Sundsvall har alltid engagerat sig i samhällsfrågor och människor. - Som nämndeman har jag fått ett förtroende och jag är stolt över mitt uppdrag, säger hon.

I kammarrätt avgörs tvister mellan myndigheter och enskilda personer eller företag. Kammarrätt är andra instans i de allmänna förvaltningsdomstolarna. I kammarätten prövas mål och ärenden som överklagats från någon förvaltningsrätt, som är första instans.  Nämndemän dömer i mål om samhällsvård för unga eller missbrukare samt i mål om psykiatrisk tvångsvård.

Varför ville du bli nämndeman?

- Jag har alltid engagerat mig mycket i samhällsfrågor och människor. Här möter jag personer från hela samhället och jag representerar allmänheten. Det är viktigt för tilltron till rättsväsendet och att den som kommer till domstol känner att här lyssnar de på mig.

Vad är det bästa med att vara nämndeman?

- Som nämndeman har man fått ett förtroende och det förpliktigar. Jag är stolt över mitt uppdrag och vill leva upp till det. Jag hade inte så stora förväntningar innan jag började, men tyckte att det skulle bli spännande. Det var skönt att det kändes tryggt.

Vilka mål är du med och dömer i?

- I kammarrätten dömer jag i LVU- och LVM-mål det vill säga mål som gäller vård av unga och missbrukare samt i psykiatrimål. Det handlar bland annat om att barn inte ska fara illa och att erbjuda hjälp och bistå i behandlingar. Samhället försöker hitta det bästa för de här personerna och målen berör mig.
- I kammarrätten dömer tre juristdomare och två nämndemän. Vi diskuterar våra tankar och funderingar och kommer gemensamt fram till en lösning. Jag möts av mycket stor respekt av juristdomarna. De delar med sig av sin kunskap så att jag känner mig säker i min slutsats.

Behöver du förbereda dig innan rättegång?

- Handlingar får jag cirka två veckor innan förhandling och jag brukar läsa flera gånger. Jag tjänstgör ett par till flera gånger per månad i kammarrätt. Det har jag möjlighet till eftersom jag är pensionär.

När är det jobbigt att vara nämndeman?

- Jag blir extra berörd när det gäller tvistefrågor som gäller omhändertagande av barn. Det finns nästan alltid två sidor.

Tycker du att det spelar någon roll vilken ålder eller bakgrund nämndemännen har?

- Vi ska bidra till allmänhetens förtroende för domstolarna. Det ska vara nämndemän från hela samhället med olika bakgrund så att det är klart att det har betydelse. Nämndemännen har olika infallsvinklar och erfarenheter.

Fick du någon introduktion när du började på domstolen?

- Ja, jag fick en väldigt bra introduktion under en dag på domstolen om rollen och uppgiften samt om hur det fungerar på domstol.

Vad vill du säga till den som överväger att bli nämndeman?

- Ta kontakt med någon som är nämndeman för att få veta mer om hur det är innan du åtar dig uppdraget. Det är inte bara att hoppa av.
- Den som funderar på att bli nämndeman i kammarrätt måste också vara beredd på att läsa handlingar innan förhandling. Det viktigt att man är väl påläst och kommer i tid.

Tillbaka till toppen