Nämndeman i tingsrätt, Niklas

Niklas Lindberg är inte bara nämndeman, han är också en av de yngsta nämndemännen vid Eksjö tingsrätt. I lagen står det att nämndemän i domstolen ska spegla landets befolkning. Därför tycker Niklas att det han bidrar med känns extra viktigt. Här berättar han om uppdraget som nämndeman.

Varför är det viktigt för dig att vara nämndeman?

– För att jag som ung bidrar till att nämndemännen speglar samhället, det är det viktigaste. Jag tycker det är viktigt att vi även har nämndemän som är yngre. Genom att vara nämndeman får jag också en helt annan inblick i samhället än vad jag är van vid. Jag får sätta mig in i frågeställningar från två håll, det vill säga både från den åtalades och målsägarens sida.

Vilka mål är du med och dömer i?

– Det kan skilja sig från gång till gång, men jag är med och dömer i både brott- och tvistemål. Det kan vara allt från fortkörning till mord eller att någon är oenighet om vårdnaden av ett barn. Om målet gäller personer från den lilla ort där jag bor brukar jag tacka nej och då tar domstolen hänsyn till det.

Vilka egenskaper tycker du att en nämndeman bör ha?

– En nämndeman ska vara mänsklig och kunna identifiera sig med dem som vi möter i rätten. Eftersom nämndemännen ska spegla samhället måste vi också vara en del av samhället. Alla bör respektera att vi ser saker och ting på olika sätt. Under överläggningen måste vi i rätten kunna lyssna på varandra och se till att alla får komma till tals.

Hur upplever du själva rättegången och efterföljande överläggning?

– Hur jag upplever rättegången är olika beroende på vilket mål det är. Men oftast är det väldigt intressant, det är därför jag fortsätter som nämndeman. Det är variation på målen. Överläggningen kan spreta, men oftast är vi väldigt eniga i vad vi tycker.

När är det jobbigt att vara nämndeman?

– Vårdnadsmål är alltid jobbiga, då handlar det ju om någon annan än de som sitter i rätten, det vill säga barnen. Men jag har aldrig varit rädd vid förhandlingar, men det har hänt att det har varit lite obehagligt. Som den gången när domaren höll handen på larmknappen, som är kopplad till polisen.

Hur har det varit att lära sig vad som ingår i uppgiften och vad som förväntas av dig?

– Det har varit ganska lätt. Innan vi börjar tjänstgöra fick vi en heldagsutbildning med  tydlig genomgång i vad som vad som förväntas av oss. Om jag har några frågor eller känner mig osäker kan jag alltid få stöd av de andra nämndemännen.

Vad ger det dig att vara nämndeman?

– Jag har fått en helt annan inblick i olika delar av samhället sedan jag blev nämndeman. Nu vet jag att det inte krävs mycket för att vem som helst ska hamna i domstol. Jag ser hur snabbt livet kan vända och hur lite som ska till. Det är inte som jag tänkte mig innan, utan jag har fått ett vidgat perspektiv.

Hur mycket tjänstgör du som nämndeman?

– Det hänger på om jag tar extra ting eller inte. Men jag är oftast nämndeman en dag i månaden, en heldag. Så det blir oftast runt 15–16 gånger per år. Ibland är det flerdagarsmål, och eftersom jag har rätt att vara tjänstledig är det oftast inga bekymmer. Jag behöver inte förbereda mig inför rättegången.

Vad vill du säga till den som överväger att bli nämndeman?

– Ta vara på möjligheten! Jag tror att alla skulle uppfatta det som ett intressant uppdrag där du får chans att få en inblick i samhället och gör samhället en tjänst. En kollega och en kompis är intresserad av att bli nämndeman. Jag har nu inför val av nämndemän berättat för dem om hur det går till.

Tillbaka till toppen