Nämndeman i tingsrätt och hovrätt, Anna-Carina

Anna-Carina Hallström har varit nämndeman i tingsrätt och i hovrätt. Hon är intresserad av samhället och tycker att det bästa med att vara nämndeman är att man får se ett Sverige som gör en ödmjuk. Enligt Anna-Carina bör en nämndeman vara intresserad av samhället, ha god analytisk förmåga och vara prestigelös.

Varför ville du bli nämndeman?

– Jag är samhällsintresserad och har kompisar som är jurister, vilket gjorde att jag tyckte nämndemannauppdraget lät spännande. Jag tycker att det är min plikt mot samhället att ställa upp.

Stämde verkligheten med dina förväntningar?

– Verkligheten stämde inte riktigt med mina förväntningar. Som nämndeman är man betydligt mer styrd av lagboken än vad bilden i till exempel media visar.

Fick du någon introduktion eller utbildning på domstolen när du började?

– Eftersom jag blev inbytt då en nämndeman valde att lämna sitt uppdrag missade jag introduktionen. Däremot fick jag en massa informationsmaterial. Som nämndeman är det bra att veta hur samhället fungerar i stort.

Vad är det bästa med att vara nämndeman?

– Att man får se ett annat Sverige – ett Sverige som gör att man blir ödmjuk. Det behövs inte så mycket för att det ska bli fel, ibland är det små saker som gör att människor hamnar snett. Det ena leder till det andra. Det gör att man är glad och tacksam för det man har.

När är det jobbigt att vara nämndeman?

– Det jobbigaste med att vara nämndeman är att sitta med i förhandlingar när barn på något sätt är inblandade.

Är du rädd någon gång?

– Nej, jag är inte rädd. Men om jag någon gång skulle se en person som jag tidigare har dömt, skulle jag undvika honom eller henne för att slippa en eventuell konfrontation.

Hur går det att kombinera ditt yrke med att vara nämndeman?

– Det har gått bra att kombinera uppdraget med mitt arbete. Det har aldrig varit några problem. Eftersom vi får ett schema för sex månader i taget, går det bra att planera. Skulle det behövas, går det att byta dag med någon av de andra nämndemännen. Mitt uppdrag väcker nyfikenhet på min arbetsplats. Det ställs frågor om hur saker fungerar och det gör att kunskapen hos de andra på arbetsplatsen ökar.

Hur ofta tjänstgör du i domstolen?

– Som nämndeman i tingsrätt var jag med på förhandlingar i snitt en gång i månaden. I hovrätt är jag med på förhandlingar i snitt en gång per kvartal.

Behöver du förbereda dig innan rättegången?

– När jag var nämndeman i tingsrätten behövde jag inte förbereda mig. Jag gick dit och i förhandlingssalen fanns all dokumentation som jag behövde. Det är den information som tas upp under själva förhandlingen som sedan bedöms. Som nämndeman i hovrätt däremot behöver jag förbereda mig genom att läsa igenom tingsrättsdomen innan förhandlingen.

Vilka egenskaper tycker du att en nämndeman bör ha?

– En nämndeman måste vara intresserad av samhället. Man bör också ha god analytisk förmåga, kunna vrida och vända på saker. Det är också viktigt att vara prestigelös, inte ta saker personligt och kunna erkänna att man inte är fullärd. Dessutom måste en nämndeman kunna bortse från egna värderingar, moral och politiska åsikter.

Tycker du att det spelar någon roll vilken ålder eller bakgrund nämndemännen har?

– Ja, det tycker jag spelar roll. Det skulle inte skada med fler kvinnor, fler yngre och fler med utomeuropeisk härkomst. Man ska inte förringa erfarenhet och ålder, det behövs också, men för att det ska bli bra behövs en blandning av åldrar bland nämndemännen. Som nämndeman måste man hänga med i tiden. Ett av syftena med nämndemannasystemet är ju att nämndemännen ska bidra till att rättssystemet är i samklang med samhället.

Vad vill du säga till den som överväger att bli nämndeman?

– Att det är oerhört utvecklande för en som person att vara nämndeman. Man utvecklar sin analytiska förmåga och lär sig tänka ”outside the box” – alltså från ett nytt perspektiv. Man ger något tillbaka till samhället som inte kan räknas i kronor och ören. Det är inte betungande, det krävs inget före eller efter, utan det är en dag i månaden av ens liv och man har fyllt en viktig funktion i samhället.

Tillbaka till toppen