För partier

Partier har en viktig uppgift med att rekrytera och nominera lämpliga nämndemän som speglar befolkningens sammansättning. Numer ska val av nämndemän ske 2019 d.v.s. året efter de allmänna valen.

Det är många delar att tänka på vid rekrytering och nominering av nämndemän. Här finns en checklista. Tänk särskilt på att försöka rekrytera yngre nämndemän. Dagens nämndemannakår har en hög medelålder jämfört med Sveriges befolkning. De mål domstolen dömer avspeglar hela samhället och det bör nämndemännen också göra.

Försök hitta någon eller några nämndemän utanför partikretsen. Att vara nämndeman är inte – och har aldrig varit – ett politiskt uppdrag

Tillbaka till toppen