Så förändrande Miljöpartiet sin rekryteringsprocess

Sedan 2007 har Miljöpartiet aktivt arbetat med att rekrytera nämndemän utan partibok. Det nationella målet är satt till att hälften av de nämndemän som rekryteras ska vara icke partianslutna.

– I samband med nämndemannavalet 2006 skickade Domstolsverket ut ett direktiv där de förklarade att det krävs en förändrad syn på nämndemän, berättar Eva Dannstedt, Miljöpartiet. 

Förändrad attityd

Miljöpartiet bestämde sig för att förändra sitt sätt att rekrytera nämndemän på. Det gick inte smärtfritt och det accepterades inte till en början. Det tog ett tag att förändra attityden. Efter en del interna diskussioner bestämde riksdagsgruppen att Miljöpartiet skulle börja rekrytera nämndemän utan partibok.

- Domstolarna är inte en arena för politisk agitation, förtydligar Eva. Därför behöver inte nämndemännen vara partipolitiskt anslutna.

Fördelar med att rekrytera utanför partiet

Eva ser endast fördelar med att rekrytera nämndemän utanför partiet.

– Visst vet vi mindre om dem som inte är medlemmar, men nu när valet förskjuts ett år finns det mer tid för research, så jag ser det inte som ett problem.  

Letar i sina nätverk

När Miljöpartiet får information om hur många nämndemän de ska rekrytera går de ut brett i partiet. Alla letar aktivt i sina nätverk efter personer de anser skulle vara lämpliga, bland vänner, släkt och kollegor.

– Vi som är politiskt aktiva känner många, berättar Mikael Jämtsved, medlem i riksvalberedningen. Vi har stora nätverk med många personer som kan vara lämpliga som nämndemän.

Gruppintervjuer med utvalda kandidater

De som blir intresserade skickar in en kort beskrivning av sig själva där de berättar om varför de vill bli nämndemän. Sedan kallas alla, som efter en första genomgång fortfarande anses som lämpliga, till en gruppintervju. Till varje intervjutillfälle kallas cirka 20 kandidater. Valberedningen berättar om nämndemannauppdraget, vad det innebär och att partiet vill se en blandning av personer som tillsammans speglar samhället i stort. Varje kandidat får berätta om sig själv och valberedningen ställer frågor till kandidaterna.

Valberedningen rekommenderar sedan dem de anser som lämpliga kandidater. Dem som inte anses vara lämpliga för uppdraget meddelas särskilt.

De rekommenderade kandidaterna presenteras sedan internt i partiet och beslut fattas om att de ska meddelas officiellt för val i fullmäktige.

Vid vakanser mellan huvudvalen, avvaktas nya val tills det finns fem vakanser. Då genomförs en rekryteringsprocess likande den som görs vid huvudvalet.

Öppna upp för samhällsengagerade

- Fördelen med att bredda rekryteringen är att förbättra möjligheten att få en balans i nämndemannakåren, så att den speglar befolkningen. Det är också viktigt att öppna upp för samhällsintresserade som inte vill vara politiskt aktiva, förklarar Mikael.

- Visst finns det en riskfaktor i att söka utanför partiet. Det är ju lättare att bedöma personer man träffat tidigare. Men det är här ens nätverk av vänner, släktingar och kollegor blir viktiga.

Möt Jon - en nämndeman som valdes in utan partibok

Tillbaka till toppen