Checklista

Sex utgångspunkter vid rekrytering och nominering av nämndemän:

1. Yngre nämndemän

Försök rekrytera yngre nämndemän. Dagens nämndemannakår har en hög medelålder jämfört med Sveriges befolkning. De mål domstolen dömer avspeglar hela samhället och det bör nämndemännen också göra.

2. Kön och etnicitet

Försök säkerställa att det finns både män och kvinnor bland nomineringarna och att de har exempelvis olika bakgrund, yrke, utbildning och etnicitet. Hälften av Sveriges befolkning är kvinnor. Ungefär 23 procent av befolkningen har utländsk bakgrund.

3. Utan partipolitisk koppling

Försök hitta någon eller några nämndemän utanför partikretsen. Att vara nämndeman är inte – och har aldrig varit – ett politiskt uppdrag.

4. Lämplighet

Nominera personer som präglas av gott omdöme. Uppdraget som nämndeman ställer stora krav på objektivitet, saklighet och fokusering. Däremot finns inga krav på kunskaper i juridik.

5. Kunskap om uppdraget

Se till att de nominerade känner till hur uppdraget är upplagt. En nämndeman tjänstgör normalt 10–20 gånger om året. Ofta tjänstgör man en hel- eller halvdag, men det händer att mål pågår flera dagar i sträck. Man får ersättning för förlorad arbetsinkomst och ett arvode.

6. Uppfylla formella krav

Se till att de nominerade känner till de formella krav som ställs. Till exempel kommer det att göras obligatoriska utdrag ur belastnings- och konkursregistren för alla nämndemän.

Tillbaka till toppen