Statistik över nämndemän

Nämndemännens åldersfördelning skiljer sig åt mellan olika domstolar. Statistiken visar nämndemän som tjänstgjorde 2015.

Statistik över åldersfördelningen

Här finns ett dokument med statistik för 2016 att ladda ner. De olika bladen innehåller olika typer av statistik:

  • Medelålder per domstol
  • Andel per åldersgrupp (19-44 år, 45-64 år och 65 år och över)
  • Könsfördelning per domstol

  

Tillbaka till toppen