Statistik över nämndemän

Nämndemännens åldersfördelning skiljer sig åt mellan olika domstolar. Statistiken visar nämndemän som valdes 2015 för mandatperioden 2016-2019.

Statistik över åldersfördelningen

Här finns ett dokument med statistik för 2016 att ladda ner. De olika bladen innehåller olika typer av statistik:

  • Medelålder per domstol
  • Andel per åldersgrupp (19-44 år, 45-64 år och 65 år och över)
  • Könsfördelning per domstol

  

Tillbaka till toppen