Utbildning och stöd vid nominering

Det finns ett utbildnings- och stödmaterial för dig som ska arbeta med nomineringar av nämndemän. Det består av en e-utbildning, en checklista, ett ”kom-ihåg- att-berätta” för den som är intresserad av att bli nämndeman samt några powerpointbilder om ni vill hålla egna informationer.

Utbildning

Det är viktigt att du har god kunskap om uppdraget som nämndeman så att du i din tur kan ge bra information till dem som är intresserade redan innan nominering och val. Vid nominering är det bra om ni försöker hitta fler yngre och fler nämndemän som kommer utanför partipolitiken. Utbildnings- och stödmaterialet ska vara ett stöd i det arbetet.

E-utbildning – samlas gärna i grupp

E-utbildningen som är cirka 60 minuter riktar sig till er som ska nominera. Den består av fyra delar som var och en avslutas med diskussionsfrågor och ni väljer hur lång tid ni vill lägga på det. Tanken är att ni som ansvarar för nomi-neringar av nämndemän - i distrikt eller lokal partiförening – kan samlas och göra utbildningen gemensamt.

I mars 2019 kommer Domstolsverket starta sin kampanj riktad till allmänheten och det kan innebära att intresserade personer kontaktar er partier. Det är bra om ni genomgår utbildningen i god tid innan dess.

E-utbildningen innehåller:
Del 1: Nämndemännens roll och uppgift
Del 2: Praktiskt och villkor för uppdraget
Del 3: Processen för nominering och val
Del 4: Det egna nomineringsarbetet

E-utbildningen ”Utbildning för dig som ska nominera nämndemän”

Checklista

Checklistan innehåller sex utgångspunkter som stöd för dig vid nominering.

Checklista

Checklistan finns även som trycksak. Den skickas till partidistrikt i november 2018 och till lokala partiföreningar i februari 2019. Om du vill ha den skickad till dig per post innan dess eller inte fått den använder du detta formulär.

Kom-ihåg-att-berätta

Detta är en sammanställning över några saker som är bra att du berättar om för den som visar intresse för nämndemannauppdraget.

Kom-ihåg-att-berätta

Kom-ihåg-att berätta finns även som trycksak. Den skickas till partidistrikt i november 2018 och till lokala partiföreningar i februari 2019. Om du vill ha den skickad till dig per post innan dess eller inte fått den använder du detta formulär.

Powerpointpresentation

Om ni inom ert parti vill samla personer som är intresserade av uppdraget som nämndeman finns här 15 powerpointbilder som stöd.

Presentation

Övrigt stödmaterial till nominerande partiet

Domstolsverket skickar per post i februari 2019, tillsammans med checklistan och kom-ihåg-att berätta, en folder som ni kan lämna till dem som visar intresse för uppdraget.

Tillbaka till toppen