Kom ihåg att berätta

Vad du som nominerar bör komma ihåg att berätta för den som funderar på att bli nämndeman:

 1. Utvecklande uppdrag.
  Uppdraget som nämndeman är nära kopplat till det som händer i vårt samhälle. Nämndemännen får ett utvecklande uppdrag där de möter människor i olika livssituationer.
 2. Lekmannadomare.
  Jämte juristdomarna är nämndemännen domare som gör en insats som är viktig för förtroendet för domstolarna. Uppgiften är att medverka i rättegång och efterföljande överläggning, att lyssna och analysera det som kommer fram samt avgöra hur rätten ska besluta.
 3. Utbildning.
  Nämndemännen behöver inte var kunniga i juridik, utan får en utbildning (cirka en halv till en dag) på domstol i det de behöver veta innan de börjar tjänstgöra.
 4. Cirka 10-20 gånger per år.
  Nämndemännen tjänstgör några gånger per år (vanligtvis halv- eller heldagar, men längre mål kan förekomma). I förvaltningsrätt och kammarrätt läser de handlingar innan förhandling vilket också kan bli aktuellt i hovrätt.
 5. Schema.
  Nämndemännen får inför domstolens schemaläggning (varje termin) anmäla när de kan/ inte kan tjänstgöra.
 6. Mandatperiod.
  Mandatperioden är 4 år.
 7. Lämplighet.
  Nämndemännen måste ha gott omdöme, vara självständiga och laglydiga. De följer lagen i dömandet och låter inte personliga värderingar eller politiska åsikter påverka.
 8. Behörighet.
  Nämndemännen måste vara myndiga, svenska medbor-gare och bosatta i domkretsen. De får inte vara försatta i konkurs eller satta under förvaltarskap. Vissa yrken, där man riskerar att hamna i intressekonflikt är undantagna från möjligheten att bli nämndeman.
 9. Ersättning.
  Nämndemännen har rätt att vara lediga från anställning. De får arvode, ersättning för faktisk inkomstförlust, reseersättning, traktamente (om övernattning) och det finns försäkringsskydd.
 10. Nominering.
  Släpp kravet på medlemskap och berätta hur man gör för att bli nominerad av er.

Hänvisa gärna till att läsa mer på blinämndeman.se

Tillbaka till toppen