Statistik

Här hittar du statistik över nämndemän i Sveriges Domstolar efter senaste nämndemannavalet.

Medelåldern i nämndemannakåren är 57,2 år (2016-03-01). Det innebär att kåren har blivit 0,5 år yngre sedan förra valet.

Andelen nämndemän i ålderskategorin 18-44 år har ökat från 21 % till 23 %, och andelen nämndemän över 65 år har minskat från 45 % till 43 %.

Trots förbättringarna speglar fortfarande inte nämndemannakåren Sveriges vuxna befolkning som har en motsatt åldersfördelning; 44 % är 18-44 år, och 26 % är 65 år och äldre.

Fördelningen mellan kvinnor och män i nämndemannakåren är relativt jämn. 51 procent är kvinnor, 49 procent är män.

Enkätundersökning

Domstolsveket lät genomföra en enkätundersökning under perioden 9-23 februari 2016. Enkäten skickades ut till 4 349 nämndemän vars e-postadress Domstolsverket kunde få tillgång till och fick 3 482 svar (80 % svarsfrekvens). Det innebär att enkäten har besvarats av ca 42 % av Sveriges nämndemannakår.

Enligt undersökningen är 5 % av nämndemännen som valdes inte medlemmar i ett parti. Det finns inga tidigare uppgifter att jämföra med, därför går det inte att avgöra om det är en ökning eller minskning.

Här hittar du en sammanställning av resultatet från enkätundersökningen.

Statistik över åldersfördelningen

Här finns ett dokument med statistik för 2016 att ladda ner. De olika bladen innehåller olika typer av statistik:

  • Medelålder per domstol
  • Andel per åldersgrupp (19-44 år, 45-64 år och 65 år och över)
  • Könsfördelning per domstol

 

Tillbaka till toppen