Statistik

Här hittar du statistik över nämndemän i Sveriges Domstolar efter senaste nämndemannavalet.

Medelåldern i nämndemannakåren är 59,2 år (2020-03-01). Det innebär att kåren har blivit 2 år äldre sedan förra valet.

Andelen nämndemän i ålderskategorin 18-44 år har minskat från 23 % till 18 %, och andelen nämndemän över 65 år har ökat från 43 % till 47 %.

Nämndemannakåren speglar fortfarande inte Sveriges vuxna befolkning som har en motsatt åldersfördelning; 44 % är 18-44 år, och 25 % är 65 år och äldre.

Fördelningen mellan kvinnor och män i nämndemannakåren är relativt jämn. 51 procent är kvinnor, 49 procent är män.

Enkätundersökning

Domstolsverket lät genomföra en enkätundersökning i januari 2020. Enkäten skickades ut till 7 205 nämndemän vars e-postadress Domstolsverket kunde få tillgång till och fick 5 499 svar (76 % svarsfrekvens). Det innebär att enkäten har besvarats av ca 69 % av Sveriges nämndemannakår.

Enligt undersökningen är 5 % av nämndemännen som valdes inte medlemmar i ett parti. Det är på samma nivå i jämfört med föregående val.

Här hittar du en sammanställning av resultatet från enkätundersökningen.

Statistik över åldersfördelningen

Här finns ett dokument med statistik för 2020 att ladda ner. De olika bladen innehåller olika typer av statistik:

  • Medelålder per domstol
  • Andel per åldersgrupp (18-44 år, 45-64 år och 65 år och över)
  • Könsfördelning per domstol

 

Tillbaka till toppen