Vem ansvarar för vad?

Här finns en översiktlig vägledning över vem som ansvarar för vad när det gäller nämndemän, så att du vet vilken myndighet som kan svara på olika frågor.

Riksdag/regering ansvarar för:

• Nämndemannavalets regler, mandatperioder, övergripande frågor och särskilda områden som ska betonas, till exempel en allsidig sammansättning av ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke, samt att fler nämndemän väljs utanför den partipolitiska kretsen. Genomförandet av valet ligger hos de nominerande och väljande organen.
• Nuvarande nämndemannasystem.
• Utredning och förslag om förändringar i nämndemannasystemet.
• Krav på behörighet och lämplighet för nämndemän. Kontroll och uppföljning av nämndemännen hanteras dock av domstolarna.
• Arvode och andra ersättningar avseende beslut om villkor och nivåer.

Domstolsverket ansvarar för:

• Information till befintliga, blivande och potentiella nämndemän om vad uppdraget innebär.
• Genomförande av särskilda informationsinsatser till olika målgrupper inför nämndemannavalet 2019, i syfte att sänka medelåldern i kåren, att fler nämndemän väljs utanför den partipolitiska kretsen och att blivande nämndemän vet vad uppdraget innebär.
• Material till introduktionsutbildningar som stöd till domstolarna.
• Rådgivning till domstolarna när det gäller rutiner för kontroll och/eller uppföljning av nämndemäns lämplighet och behörighet.
• Utbetalningar av arvoden och ersättningar till nämndemän.

Domstolarna ansvarar för:

• Utbildning av blivande och redan verksamma nämndemän.
• Information till potentiella nämndemän om specifika förutsättningar för uppdraget vid respektive domstol.
• Kontroll av behörighet och lämplighet av samtliga nämndemän.
• Entledigande av olämpliga nämndemän.

Nominerande och/eller väljande organ ansvarar för:

• Nomineringsprocessen, inklusive att informera blivande nämndemän om uppdraget.
• Bedömningen av blivande nämndemäns lämplighet.
• Föryngring av nämndemannakåren.
• Ökad andel nomineringar utanför den partipolitiska kretsen.
• En allsidig sammansättning av nämndemannakåren när det gäller kön, etnisk bakgrund och yrke.
• Genomförandet av nämndemannaval i fullmäktige.

Tillbaka till toppen