Om uppdraget

Att vara nämndeman är ett spännande och viktigt uppdrag där du tillsammans med juristdomare avgör mål och ärenden i domstol. Du kan också bli nämndeman.

Ett utvecklande uppdrag

Uppdraget som nämndeman är nära kopplat till det som händer i vårt samhälle och utvecklingen där. Nämndemannauppdraget ställer stora krav på objektivitet och saklighet. Även koncentrationsförmågan sätts på prov. Människor, deras livssituation och problem är kärnan i den verksamhet du kommer i kontakt med. Det är det som gör uppgiften ansvarsfull, stimulerande och utvecklande.

Viktigt för rättssäkerheten

Som nämndeman är du viktig för rättssäkerheten. Tillsammans med en juristdomare kommer du att sätta dig in i mål av många slag och sedan självständigt göra din bedömning. Din röst är lika mycket värd som juristdomarens och de andra nämndemännens.

Som nämndeman blir du en del i en månghundraårig rättstradition i vårt land – ett sätt att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättskipningen och tillgodose medborgarnas insyn i domstolarnas verksamhet.

Tillbaka till toppen